Databehandlingspolicy

Förklaring om användning av cookies på scanspis.se - gildigt från 25.05.2018

1. Introduktion

Syftet med denna deklaration är att ge dig information om användningen av cookies på scanspis.se, inklusive information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, varför samlar vi in ​​personuppgifter, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har som användare av vår hemsida.

Jøtul Group bekräftar att behandlingen av personuppgifter på scanspis.se överensstämmer med GDPR.

2. Personskyddspolicy

För varje webbaserad tjänst är insamlingen av personuppgifter begränsad till vad som är absolut nödvändigt (minimering av data) och tjänsten bör ge information om:

  • registeransvarig och syftet med insamlingen av information (syfte);
  • den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter;
  • vilken typ av personuppgifter, antingen obligatoriska eller valfria, som samlas in för att administrera din användning och återkalla datakategorier som behandlas;
  • källinformationen erhålls från (när annan information än den som tillhandahålls via onlinetjänsten används för att behandla din begäran);
  • kategorier av berörda personer;
  • mottagarna av informationen (i princip endast Jøtul-gruppen, såvida inte anges när en överföring till en tredje part krävs);
  • period för lagring av information;
  • säkerhetsåtgärder (allmän beskrivning);
  • all dataöverföring utanför EU eller automatiserat beslutsfattande;
  • dina rättigheter och hur du kan verkställa dem med Jøtul-gruppen.

Den personliga information som samlas in som en del av tjänsterna som erbjuds på scanspis.se behandlas i enlighet med säkra protokoll och gör det möjligt för Jøtul-gruppen att hantera förfrågningar som mottagits i företagets dataprogram.

3. Cookies

4. Överföring av personuppgifter

Personuppgifterna som samlas in via cookies på scanspis.se överförs inte till någon tredje part. Eventuell bearbetning av data från dataprocessorer är föremål för ett databehandlingsavtal och utförs endast efter dokumenterade instruktioner från företaget.

5. Dina rättigheter

Uppgifter som bolaget är registeransvarig för. Du kan också kräva korrigering, radering och begränsning av behandlingen av personuppgifter i enlighet med relevant lag om personuppgifter.

Förfrågningar relaterade till ovanstående kan skickas till webmaster@jotul.no.

Om du anser att företaget inte har fullgjort sina förpliktelser i enlighet med lagen om behandling av personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till den berörda dataskyddsmyndigheten.

6. Ändringar av förklaringen

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra denna deklaration om användningen av cookies. Eventuella ändringar kommer att anmälas på vår hemsida. Genom att fortsätta använda scanspis.se efter ändringar av denna deklaration accepterar du den ändrade deklarationen.