Vedstapel med björkved

Vad ger den billigaste värmen – el eller vedeldning?

Vår vedkalkylator hjälper dig att jämföra priserna på el och vedeldning. Priserna varierar mycket. Vi uppmanar dig därför att använda priser som är tillämpbara på just ditt hushåll.

Vedkostnadskalkylator

Jämför elpriser och vedpriser

El


Ved

Kostnadssammanställning

22.00
105.71 öre
186 öre

Beräkningen baseras på antagandet om:

  • ved med fuktighet på högst 20 %
  • en vedeldad braskamin med en effekt på 75 % (verkningsgraden varierar, anpassa detta efter din eldstad)

Vi antar att bruttoenergiinnehållet i 1 kg ved, när det maximalt är 20 %, är 4,3 kWt.

Vedens mått och vikt

När du köper ved i liter varierar volymen eftersom beroende på hur mycket luft som finns i säcken. Det är också viktigt att ta hänsyn till om veden är staplad eller inte. I den här kalkylatorn utgår volymerna i 40, 60 och 80 liter från att veden är vara staplad, medan ved som säljs i 1000 eller 1500 liter oftast inte är staplad. 

Kvinna i beige kofta som bär trä i händerna

Verkningsgraden kan skilja sig

Kaminens verkningsgrad skiljer sig mellan olika produkter. För renbrännande braskaminer är den cirka 75 %. För en icke-renbrännande braskamin från före 1998 är den lägre, cirka 50–60 %. En öppen eldstad har ännu lägre verkningsgrad, bara cirka 15 %.

Så du får ut mesta möjliga av din ved

Om du eldar på rätt sätt med torr ved i en renbrännande braskamin har du de bästa förutsättningarna för en billig uppvärmning. Dessutom är brasspisen en pålitlig värmekälla om det blir strömavbrott.

 

Källa: https://www.norskved.no/det-nye-omsetningssystemet

Vill du lära dig mer om ved och vedeldning?

Läs mer