Integritetspolicy

Deklaration om bruk av cookies – Gäller från 25.05.2018

Denna integritetspolicy hjälper dig som kund hos Scanspis (både som affärs- och konsumentkund) samt användare av scanspis.se för att förstå vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar  in ​​personuppgifter, hur vi använder personuppgifter och de integritetssrättigheter du har som användare av scanspis.se. Denna integritetspolicy gäller för din användning av scanspis.se.

Controller Jøtul AS, är en norsk juridisk person med företagsregistreringsnummer 989519247, hädanefter kallad "Jøtul AS" / "vi" äger scanspis.se och kommer som administratör att behandla dina personuppgifter som beskrivs nedan.

1. Information vi samarbetar, rättslig grundläggande

Jøtul AS samlar in personuppgifter för Leads, Garanti och för felsökning eller support av våra webbplatser. Vi samlar också in personlig information om kontakter med våra företagskunder, förskottstjänster och leverantörer. Personuppgifter definieras som all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

All behandling av personuppgifter av Jøtul AS utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning om integritetsskydd.

1.1 Personliga data för ledare

Vi samlar och behandlar följande personuppgifter när du gör en förfrågan:

-              Namn

-              E-postadress

-              Gatuadress

-              Postnummer

-              Stad

-              Telefon

-              Dina frågor / kommentarer

Du kan också välja att informera om när du tänker få din produkt installerad och ladda upp bilder som du vill visa återförsäljaren.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är GDPR artikel 6.1, bokstav a.

 

1.2 Personuppgifter för garanti

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter när du registrerar en produkt för garantiändamål:

 

-              Namn

-              Adress

-              Telefonnummer

-              E-postadress

-              Din ålder

-              Information om din produkt

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är GDPR artikel 6.1, bokstav b.

 

1.3 Personuppgifter som samlas in för felsökning eller support

Vi samlar in information du skickar till oss när du kontaktar oss via webmaster@jotul.no.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är GDPR artikel 6.1, bokstav a.

 

1.4 Cookies

Se vår separata cookiedeklaration.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är GDPR artikel 6.1, bokstav f.

 

1.5 Personuppgifter som samlas in i sociala medier

På våra sidor i sociala medier och liknande kommunikationskanaler kan vi samla anonym statistik om användarbeteende. För användingen av dessa plattformar gäller plattformens integritetspolicy.

 

1.6 Personlig information som samlas in från våra företagskunder, återförsäljare och importörer

Vi samlar in följande personuppgifter om innehavare, kontakter och eventuellt andra anställda hos våra företagskunder, återförsäljare och leverantörer:

• Namn

• Företaget i fråga är ägare eller anställd av

• E-post

• Telefon

• All annan information relaterad till kund-, återförsäljar- eller importörrelationen

Den rättsliga grunden för behandling av ovanstående information är GDPR artikel 6, första stycket, bokstav f.

2. Hur använder vi de samlade personuppgifterna

2.1 Personuppgifter samlade for Leads

Personuppgifter som samlas in för leads används på följande sätt:

Att kontakta dig för ett erbjudande eller boka en tid för en offert.

Personuppgifter som samlas in för Leads lagras i upp till 12 månader.

 

2.2 Personuppgifter som samlats in för garanti

Personuppgifter som samlas in för garanti används på följande sätt:

Syftet med registreringen är att tillhandahålla dig som konsument, utökad garanti. För oss är avsikten att förbättra våra produkter och tjänster. Därför ber vi dig också att acceptera att delta i vår kundundersökning. Informationen om dig som konsument är enbart baserad på data som du lämnats in i formuläret.

Personuppgifter som samlas in för garanti lagras i upp till 28 år.

 

2.3 Personuppgifter som samlats in för felsökning eller support

Vi kan behandla dina personuppgifter och användarloggar när du skickar en begäran om felsökning eller support för din användning av jotul.se. Sådana personuppgifter och användarloggar används inte för några andra ändamål än att ge dig efterfrågad support eller felsökning.

Personuppgifter som samlats in för felsökning eller support lagras tills felet har åtgärdats men inte längre än 2 månader.

 

2.4 Personuppgifter samlade genom cookies

Se vår separata cookiedeklaration.

 

2.5 Personuppgifter som samlas in i sociala medier

På våra sidor i sociala medier och liknande kommunikationskanaler kan vi hämta anonymiserad statistik om användarbehavior. För användningen av dessa plattformar gäller plattformens integritetspolicy.

 

2.6 Personlig information som samlas in från våra företagskunder, återförsäljare och importörer

Vi behandlar personlig information om innehavare, kontakter och anställda hos våra företagskunder, återförsäljare och importörer för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal, inklusive försäljning av produkter, hantering av garanti på våra produkter, hantering av klagomål, uppföljning av kundrelationer och andra affärs transaktioner.

3. Data behandlare

Vi kan använda externa databehandlare för att hjälpa oss att behandla dina personuppgifter för molnlösningar och teknisk support. Jøtul AS är fortfarande ansvarig för sådan användning av databehandlare  och ska endast använda databehandlare som uppfyller våra krav på säker behandling av personuppgifter och omfattas av kontraktsskydd i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.

Jøtul AS använder Amazons lösningar för ledningar och garantier.

Jøtul AS använder SQLIs tekniska support i Frankrike för ledningar och garantier.

4. Vem vi delar din information med

Personuppgifter som samlas in av oss delas med Jøtul AS återförsäljare för Leads.

5. Informationsäkerhet

När du ger oss personuppgifter på scanspis.se, lagras de i våra servermiljöer som drivs av Amazon.

SQLI har ingått ett dataprocessoravtal med Jøtul AS som anger datasäkerhet, operativsystem, åtkomstnivåer, säkerhetskopiering, lagringstid och radering av personuppgifter.

6. Dina rättigheter

När vi tillhandahåller dina personuppgifter kan du begära tillgång till dina personuppgifter, liksom information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan också begära rättelse, radering och begränsning av behandlingen, samt att dina personuppgifter exporteras i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Om vår behandling av personuppgifter är baserad på ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen på grund av samtycke innan den återkallas.

Begäran om ovanstående rättigheter kan lämnas till webmaster@jotul.no.

Du kan lämna in ett klagomål till din behöriga dataskyddsmyndighet om du anser att Jøtul AS inte har uppfyllt dina rättigheter som registrerad.

7. Ändringar till denna privatpolitik

Jøtul AS förbehåller sig rätten att ändra eller ändra denna sekretesspolicy och meddela dig om sådana ändringar innan de implementeras. Du godkänner sådana ändringar eller ändringar genom att använda tjänsten efter att sådan information har lämnats till dig.