Kvinna i vit klänning som går längs en dansk strand

Hållbar vedeldning i kamin med med Clean burn technology

De senaste åren har luftburna partiklar från vedeldning skapat stora rubriker i Europa, men de flesta experter menar att det finns en enkel lösning på problemet – att byta ut gamla kaminer mot nya, renbrännande vedspisar, kaminer och kamininsatser. Det är goda nyheter för såväl klimatet som luftkvaliteten!

Det är ingen hemlighet att luftburna partiklar utgör ett allvarligt hälsoproblem i många storstäder runt om i Europa. Dessa små partiklar kommer från vägtrafik, icke-renbrännande vedeldning och långväga föroreningar. Vägtrafik är ofta den största källan till luftburna partiklar, både i form av avgasutsläpp och vägdamm från däck- och asfaltsslitage. 


I många städer och tätorter bidrar också vedeldning i gamla kaminer i stor utsträckning till partikelemission. Med en icke-renbrännande kamin eldar du nämligen inte bara för kråkorna, utan skickar dessutom upp de hälsofarliga luftburna partiklarna genom skorstenen.

Grå himmel med forurensende røyksky

Europeisk utmaning med gamla vedspisar

I många länder i Europa har man de senaste tio åren riktat in sig på att begränsa luftföroreningarna, vilket har resulterat i avsevärt bättre luftkvalitet. Men vissa länder ligger efter i den här utvecklingen, skriver Europeiska miljöbyrån (EEA).

Särskilt i länder med dålig ekonomi ser vi en negativ trend, där en stor del av uppvärmningen sker med icke-renbrännande kaminer, säger seniorforskaren Susana Lopez-Aparicio från NILU (Norsk institutt for luftforskning)

I brist på kunskap överväger många länder att införa ett totalförbud mot vedeldning, vilket skulle utgöra ett stort ingrepp i människors liv. Vi är övertygade om att detta är fel väg att gå, eftersom lösningen på utsläppsproblemet ligger i en förbränningsteknik som redan finns. Därför är det viktigt att sprida information om fördelarna med att använda renbrännande teknik.

Om du vill se hur luftkvaliteten har varit på din hemort de senaste åren och jämföra med andra städer runt om i Europa, kan du använda EEA:s översiktskarta för luftkvalitet.

Gammel forurensende peisovn med flammer og åpne dører

Hur mycket förorenar vedeldning?

Mot bakgrund av vad som skrivs i media kan det kännas otryggt att elda med ved. Men det finns ingen anledning att ha dåligt samvete eller sluta med denna mysiga uppvärmningsmetod. Du kan göra miljön en stor tjänst bara genom att byta till en modern eldstad med Clean Burn Technology.

Enova (som arbetar för att göra Norge till ett lågutsläppsland) slår fast att andelen luftburna partiklar minskar med hela 90 procent om man byter ut sin icke-renbrännande eldstad mot en clean burn modell. Samtidigt kommer 80 procent av energin från veden att avge värme i rummet.

Som ett led i vårt klimatfokus, satsar vi på Scanspis, med hjälp av skandinaviska myndigheter som har världens strängaste miljökrav, stora resurser just på att utveckla kaminer och kamininsatser som begränsar utsläppen av partiklar till ett absolut minimum och samtidigt värmer optimalt.

Vad är Clean burn Technology?

Clean Burn Technology är Scanspis terminologi för ren förbränning. Clean Burn Technology innebär i huvudsak att kaminerna har en dubbel förbränningskammare, som förbränner även de finare partiklarna och omvandlar upp till 90 procent av gaserna och partiklarna till värme. På så sätt utnyttjar den också veden maximalt. Clean burning kaminer ger 30 procent mer värme per vedträ än äldre modeller, vilket är en bra bonus!

Trestamme som råtner i et vann i skogen

Är vedeldning klimatneutral?

Vedeldning i moderna braskaminer ökar inte CO2-koncentrationen i atmosfären och anses därför vara en hållbar värmekälla (Enova, Enova SF is owned by the Norwegian Ministry of Climate and Environment). Träet består naturligt av kol, väte, syre, lite kväve och spår av svavel, klor och askelement (SINTEF) och det är viktigt att notera att utsläpp av dessa ämnen därför är oundvikliga, eftersom de naturligt lagras i träet.

När du eldar med ved omvandlas energin som lagras i veden till värme. Moderna braskaminer med clean burn använder en betydligt effektivare förbränningsmetod jämfört med äldre, icke-renbrännande modeller och hela 80 % av energin från veden går till att värma upp rummet. Genom att byta ut din gamla braskamin till en nyare variant och använda rätt vedeldningsmetod kommer därför utsläppen att minska avsevärt.

Hur kan vi lösa problemet med luftburna partiklar?

Vi vet att lösningen på problemet med luftburna partiklar bland annat ligger i att byta ut gamla, icke-renbrännande eldstäder och kaminer mot moderna motsvarigheter. Men hur kommer vi dit?

En lösning kan vara att ta efter den norska staden Bergen. När luftkvalitetsmätarna i staden började visa rött, vilket indikerar en ”betydande hälsorisk” om man uppehåller sig utomhus, vidtog man åtgärder med goda resultat. Tack vare 5 000 kronor (NOK) i ”skrotpant” för äldre kaminer, övergick många av stadens invånare till clean burn .

Från och med år 2021 införde kommunen dessutom ett förbud mot att använda icke-renbrännande kaminer. ”Har du en sådan eldstad får du inte använda den. Den måste antingen bytas ut, tas bort, plomberas eller på annat sätt säkras mot användning”, stod det i ett uttalande på kommunens hemsida. Det betyder i praktiken att det råder totalförbud mot att använda många gamla, icke-renbrännande vedspisar och kaminer i kommunen. 

Vedeldningsbranschen ställde sig också bakom initiativet: ”Såväl miljöorganisationer som kamintillverkare ställer sig positiva till ett förbud mot gamla eldstäder för att få användarna att byta ut dem mot nya”.

Stor peisinnsats Scan 5005 med flammer i en moderne lys stue

Resultaten av åtgärderna som vidtagits i Bergen är överraskande goda. I en nyligen genomförd studie rankade European Environment Agency (EEA) Bergen som femte bäst av de 320 europeiska städer där man undersökt luftkvaliteten.

En clean burning kamin och rätt vedeldning är lösningen!

Slutsatsen är att gamla och omoderna, icke-renbrännande vedspisar och kaminer är en viktig bidragande orsak till problem med luftburna partiklar i europeiska städer under kalla vinterdagar. Medan clean burning nya kaminer och moderna eldstäder, tillsammans med rätt eldning, minskar detta avsevärt.

Man bör inte avveckla vedeldningen. Den bidrar till att minska utsläpp av klimatgaser, särskilt jämfört med att elda med olja, som ofta har varit alternativet. Vedeldning minskar dessutom elförbrukningen. Men det är viktigt att vi använder clean burning kaminer för att minimera de hälsofarliga utsläppen.

Lars Haltbrekken,ordförande för i Norges Naturvernforbund

Det är ett ganska enkelt sätt att bidra till ett bättre klimat, eller hur?