Blond kvinna i vit klänning som står i ett grönt fält

Vedeldning ger hållbar uppvärmning

De allra flesta av oss vill göra hållbara och miljövänliga val för framtiden och kommande generationer. Det är extra tillfredsställande att sätta sig framför brasan med vetskapen om att ved är en förnybar och kortrest resurs och att Scanspis renbrännande, vedbaserade eldstäder ger hållbar uppvärmning.

Ett viktigt kulturarv

Den sköna känslan av en levande brasa har följt oss under många generationer. Det säger något om vilken resurs elden var för våra förfäder, för flera hundra tusen år sedan. Vedeldning inomhus är ett kulturarv som aldrig har blivit omodernt, även om uppvärmningsmetoderna har ändrats och vi har kompletterat med fler värmekällor, nya byggmetoder och tätare byggnader.

Luftburna partiklar från vedeldning

Luftburna partiklar är små partiklar från förbränningsprocessen som svävar omkring i luften och kan andas in i lungorna. Dessa och andra luftföroreningar är ett stort hälsoproblem i många europeiska städer, rapporterar Europeiska miljöbyrån. Vedspisar och kaminer har i många år stått under press, eftersom de gamla icke-renbrännande eldstäderna släpper ut en hög andel hälsofarliga luftburna partiklar.

Eftersom utbytestakten för dessa gamla eldstäder är låg och vissa städer har höga nivåer av luftburna partiklar under kalla vinterdagar, kräver allt fler organisationer ett förbud mot att elda med ved i icke-renbrännande kaminer.

En stor utmaning ligger i att man inte gjort internationella undersökningar som visar hur lite utsläpp kaminer med renbrännande teknik ger, och att man inte fastställer utsläppskrav på de kaminer som säljs. I brist på sådana insikter är det i stället vedeldning generellt – inte typen av kamin – som utpekas som problemet.

Vedeldning kräver syretillförsel

När ved brinner avges gaser, och enligt norska Folkehelseinstituttet (FHI) finns hälften av energin (värmen) i veden i dessa gaser. Men mycket av vedeldningen sker med för liten syretillförsel, vilket ger ofullständig förbränning och höga utsläpp av partiklar. Principen bakom Clean Burn Technology handlar därför om hur veden förbränns. 

FHI skriver att gamla kaminer släpper ut sex gånger så mycket partiklar som nya, renbrännande kaminer. Därför kan partikelutsläppen från vedeldning minskas betydligt bara genom att byta ut gamla förorenande kaminer mot nya och renbrännande modeller. 

Kaminer med renbrännande teknik

Sedan de skandinaviska länderna införde lagkrav om att alla eldstäder som säljs ska vara renbrännande, just för att minska luftföroreningarna, har Scanspis fokuserat på att tillverka miljövänliga kaminer och kamininsatser med hjälp av vår Clean Burn Technology. Vi har gjort omfattande investeringar i forskning och utveckling, och har utvecklat en förbränningsteknik som ligger långt under värdet på högst 10 gram partiklar per kilo eldad ved, som norska myndigheter kräver för en renbrännande kamin. 

Vissa modeller från Scanspis ger partikelutsläpp på så lite som 1 gram – vilket till och med hälso- och miljömyndigheter går med på. 

Fokus på klimatet är en viktig del av vårt samhällsansvar, för att bidra till en hållbar planet. Därför är vi djupt engagerade i att berätta för hela världen om vikten av ren förbränning. 

Hållbar uppvärmning

Vedeldning i kamin räknas som klimatneutralt, eftersom träet som eldas avger lika mycket CO2 (växthusgasen koldioxid) som det skulle ha gjort om det ruttnade ute i skogen. Därmed kommer den CO2 som frigörs vid vedförbränning att tas upp av träden och ingå i naturens eget kretslopp. Därför räknas biobränsle som en viktig resurs för att kunna uppfylla målen i Kyotoavtalet, skriver norska Varmeprodusentenes Forening.  

Enligt Norsk Varme – en sammanslutning för hela eldstadsbranschen i Norge – utnyttjar nya kaminer upp till 82 procent av energin i ett vedträ, samtidigt som kaminer med 90 procents verkningsgrad håller på att utvecklas. Om vi jämför detta med andra områden, utnyttjas 80 till 85 procent av energin som finns i utbyggda vattendrag, medan kolkraft utnyttjar mindre än 50 procent av energin i kol. 

Elda med gott samvete!

.

Genom att ersätta 5 000 kWh ström från kolkraftverk med ved/bio, minskas utsläppen av CO2 med 5 ton. Det motsvarar CO2-utsläpp från två års bilkörning

Norsk Varme

Det betyder att en renbrännande Scanspis-kamin och eldning på rätt sätt inte påverkar ditt koldioxidavtryck negativt! Det gör att det känns extra skönt att krypa upp i mysfåtöljen framför brasan med en god bok och bara njuta av det rogivande knastrandet.

 

SE VÅRA RENBRÄNNANDE KAMINER