Blond kvinna i vit klänning som står i ett grönt fält

Vedeldning i eldstäder och braskaminer är hållbar uppvärmning

De allra flesta av oss vill göra hållbara val för framtiden och kommande generationer. Det är extra tillfredsställande att sätta sig framför brasan med vetskapen om att ved är en förnybar och kortrest resurs och att Scanspis renbrännande, vedbaserade eldstäder ger hållbar uppvärmning.

Att elda i vedspis är ett viktigt kulturarv

Den sköna känslan av en levande brasa har följt oss under många generationer. Det säger något om vilken resurs elden var för våra förfäder, för flera hundra tusen år sedan. Vedeldning inomhus är ett kulturarv som aldrig har blivit omodernt, även om uppvärmningsmetoderna har ändrats och vi har kompletterat med fler värmekällor, nya byggmetoder och tätare byggnader.

Vedträn med lågor

Luftburna partiklar - hur mycket förorenar vedeldning?

Luftburna partiklar är små partiklar från förbränningsprocessen som svävar omkring i luften och kan andas in i lungorna. Dessa och andra luftföroreningar är ett stort hälsoproblem i många europeiska städer, rapporterar Europeiska miljöbyrån. Vedspisar och kaminer har i många år stått under press, eftersom de gamla icke-renbrännande eldstäderna släpper ut en hög andel hälsofarliga luftburna partiklar.

Eftersom utbytestakten för dessa gamla eldstäder är låg och vissa städer har höga nivåer av luftburna partiklar under kalla vinterdagar, kräver allt fler organisationer ett förbud mot att elda med ved i icke-renbrännande kaminer.

En stor utmaning ligger i att man inte gjort internationella undersökningar som visar hur lite utsläpp kaminer med clean burn teknik ger, och att man inte fastställer utsläppskrav på de kaminer som säljs. I brist på sådana insikter är det i stället vedeldning generellt – inte typen av kamin – som utpekas som problemet.

vacker luftreglering på en braskamin Scan 68 med täljstensbeklädnad

Vedeldning i kamin kräver syretillförsel

När ved brinner avges gaser, och enligt norska Folkehelseinstituttet (FHI) finns hälften av energin (värmen) i veden i dessa gaser. Men mycket av vedeldningen sker med för liten syretillförsel, vilket ger ofullständig förbränning och höga utsläpp av partiklar. 

Principen bakom Clean Burn Technology handlar därför om hur veden förbränns. FHI skriver att gamla kaminer släpper ut sex gånger så mycket partiklar som nya, clean burn kaminer. Därför kan partikelutsläppen från vedeldning minskas betydligt bara genom att byta ut gamla förorenande kaminer mot nya och clean burn modeller. 

Moderna clean burn ovner og peiser

Genomförandet av föreskrifter i syfte att minska luftföroreningarna påskyndade utvecklingen av clean burn vedspisar, eldstäder och insatser. Scanspis har ägnat sig åt att tillverka klimatvänliga kaminer, braskaminer och eldstadsinsatser genom vår innovativa "Clean Burn Technology". Betydande investeringar i forskning och utveckling har lett oss till att utveckla en förbränningsteknik som avsevärt överträffar det maximala kravet på 5 gram partiklar per kilo bränt ved, vilket säkerställer renare utsläpp. Vissa modeller kan visa ett partikelutsläpp nära 1 gram – som även hälso- och miljömyndigheterna trycker till sitt bröst.

Fokus på klimatet är en viktig del av vårt samhällsansvar, för att bidra till en hållbar planet. Därför är vi djupt engagerade i att berätta för hela världen om vikten av clean burn. 

Brinnande eldstad i vardagsrummet med stol och stora fönster

Hållbar uppvärmning med moderna braskamin

Trä är ett biobränsle och anses vara förnybar energi. Att elda ved i en braskamin anses klimatneutralt i den meningen att skog är en förnybar resurs och att den CO2 som frigörs vid vedeldning tas upp av träden och ingår i naturens eget kretslopp. När ett träd ruttnar naturligt i skogen släpper det ut exakt samma mängd CO2 (växthusgasen koldioxid) som samma ved kommer att släppa ut när det eldas i en vedspis.

Genom att ersätta 5 000 kWh ström från kolkraftverk med ved/bio, minskas utsläppen av CO2 med 5 ton. Det motsvarar CO2-utsläpp från två års bilkörning

Norsk varme

Det betyder att en clean burn Scanspis-kamin och eldning på rätt sätt inte påverkar ditt miljöavtryck negativt! Det gör att det känns extra skönt att krypa upp i mysfåtöljen framför brasan med en god bok och bara njuta av det rogivande knastrandet.