Blond kvinna i vit klänning som står i ett grönt fält

Vedeldning ger hållbar uppvärmning

De allra flesta av oss vill göra hållbara och miljövänliga val för framtiden och kommande generationer. Det är extra tillfredsställande att sätta sig framför brasan med vetskapen om att ved är en förnybar och kortrest resurs och att Scanspis renbrännande, vedbaserade eldstäder ger hållbar uppvärmning.

Det är ingen hemlighet att luftburna partiklar utgör ett allvarligt hälsoproblem i många storstäder runt om i Europa. Dessa små partiklar kommer från vägtrafik, icke-renbrännande vedeldning och långväga föroreningar. Vägtrafik är ofta den största källan till luftburna partiklar, både i form av avgasutsläpp och vägdamm från däck- och asfaltsslitage. 
I många städer och tätorter bidrar också vedeldning i gamla kaminer i stor utsträckning till partikelemission. Ett problem som förbättras drastiskt genom att elda rätt i en renbrännande kamin.

Grå rök över himlen

Europeisk utmaning

I många länder i Europa har man de senaste tio åren riktat in sig på att begränsa luftföroreningarna, vilket har resulterat i avsevärt bättre luftkvalitet. Men vissa länder ligger efter i den här utvecklingen, skriver Europeiska miljöbyrån (EEA).

Särskilt i länder med dålig ekonomi ser vi en negativ trend, där en stor del av uppvärmningen sker med icke-renbrännande kaminer, säger seniorforskaren Susana Lopez-Aparicio från NILU (Norsk institutt for luftforskning)

I brist på kunskap överväger många länder att införa ett totalförbud mot vedeldning, vilket skulle utgöra ett stort ingrepp i människors liv. Vi är övertygade om att detta är fel väg att gå, eftersom lösningen på utsläppsproblemet ligger i att elda på rätt sätt och en förbränningsteknik som redan finns. Därför är det viktigt att sprida information om fördelarna med att använda renbrännande teknik.

Om du vill se hur luftkvaliteten har varit på din hemort de senaste åren och jämföra med andra städer runt om i Europa, kan du använda EEA:s översiktskarta för luftkvalitet.

Gammal förorenande braskamin med lågor och öppna dörrar

Hur kan du bidra till mindre partikelutsläpp?

Mot bakgrund av vad som skrivs i media kan det kännas otryggt att elda med ved. Men det finns ingen anledning att ha dåligt samvete eller sluta med denna mysiga uppvärmningsmetod. Du kan göra miljön en stor tjänst bara genom att elda på rätt sätt och byta till en modern eldstad med Clean Burn Technology.

Enova (som arbetar för att göra Norge till ett lågutsläppsland) slår fast att andelen luftburna partiklar minskar med hela 80 procent om man byter ut sin icke-renbrännande eldstad mot en renbrännande modell. Samtidigt kommer 80 procent av energin från veden att avge värme i rummet.

Som ett led i vårt klimatfokus, satsar Scanspis stora resurser just på att utveckla kaminer och kamininsatser som begränsar utsläppen av partiklar till ett absolut minimum och samtidigt värmer optimalt.

Vad är ren förbränning och Clean Burn Technology?

Clean Burn Technology är Scanspis terminologi för ren förbränning. Clean Burn Technology innebär i huvudsak att kaminerna har en dubbel förbränningskammare, som förbränner även de finare partiklarna och omvandlar upp till 90 procent av gaserna och partiklarna till värme. På så sätt utnyttjar den också veden optimalt. Att elda på rätt sätt i en renbrännande kamin ger 40 procent mer värme per vedträ än äldre modeller, vilket är en bra bonus!

Trädstam som ruttnar i ett vatten i skogen

Vedeldning är koldioxid neutral uppvärmning

Ved är dessutom en förnybar resurs och räknas som koldioxid neutral enligt organisationer som ENOVA och Norsk Varme, branschföreningen för miljövänliga kaminer och skorstenar i Norge. Alla utsläpp av CO2 i atmosfären påverkar klimatet lika mycket, oavsett källa. Men biobränslen betraktas som klimatneutrala eftersom CO2 från vedeldning kompenseras av ett lika stort upptag genom tillväxt av ny skog. Enligt Naturvernforbundet (Norges äldsta natur- och miljöskyddsorganisation) ger det också stora miljömässiga fördelar att använda rätt vedeldningsmetod med en renbrännande kamin.

Hur kan vi lösa problemet med luftburna partiklar?

Vi vet att lösningen på problemet med luftburna partiklar bland annat ligger i att byta ut gamla, icke-renbrännande eldstäder och kaminer mot moderna motsvarigheter. Men hur kommer vi dit?

En lösning kan vara att ta efter den norska staden Bergen. När luftkvalitetsmätarna i staden började visa rött, vilket indikerar en ”betydande hälsorisk” om man uppehåller sig utomhus, vidtog man åtgärder med goda resultat. Tack vare 5 000 kronor i ”skrotpant” för äldre kaminer, övergick många av stadens invånare till ren förbränning. Från och med år 2021 införde kommunen dessutom ett förbud mot att använda icke-renbrännande kaminer. ”Har du en sådan eldstad får du inte använda den. Den måste antingen bytas ut, tas bort, plomberas eller på annat sätt säkras mot användning”, stod det i ett uttalande på kommunens hemsida. Det betyder i praktiken att det råder totalförbud mot att använda många gamla, icke-renbrännande vedspisar och kaminer i kommunen. 

Stor öppen spisinsats Scan 5005 med lågor i ett modernt ljust vardagsrum

Miljöorganisationer och vedeldningsbranschen ställde sig också bakom initiativet: ”Såväl miljöorganisationer som kamintillverkare ställer sig positiva till ett förbud mot gamla eldstäder för att få användarna att byta ut dem mot nya”.

Resultaten av åtgärderna som vidtagits i Bergen är överraskande goda. I en nyligen genomförd studie rankade European Environment Agency (EEA) Bergen som femte bäst av de 320 europeiska städer där man undersökt luftkvaliteten.

Ren förbränningsteknik är lösningen!

Slutsatsen är att gamla och omoderna, icke-renbrännande vedspisar och kaminer är en viktig bidragande orsak till problem med luftburna partiklar i europeiska städer under kalla vinterdagar. Medan renbrännande nya kaminer och moderna eldstäder, tillsammans med korrekt eldning, minskar detta avsevärt.

Man bör inte avveckla vedeldningen. Den bidrar till att minska utsläpp av klimatgaser, särskilt jämfört med att elda med olja, som ofta har varit alternativet. Vedeldning minskar dessutom elförbrukningen. Men det är viktigt att vi använder renbrännande kaminer för att minimera de hälsofarliga utsläppen.

Lars Haltbrekken, ordförande för Norges Naturvernforbund

Det är ett ganska enkelt sätt att bidra till ett bättre klimat, eller hur?