Scan 65-1 i skandinavisk interiör framför en ljus tegelvägg

Kamin med clean burn – vad betyder det?

Under kalla höst- och vinterkvällar älskar vi den mysiga och varma känslan som en vedeldad kamin ger. Men vi vill också göra det med trygg kunskap om påverkan av vår omgivning. Om du väljer en eldstad från Scanspis kan du lita på att vi tar ansvar för klimatet åt dig, så att du kan ägna dig åt att mysa.

Clean Burn Technology – ett miljömedvetet val

Visste du att skandinaviska myndigheter har världens strängaste krav för partikelutsläpp från vedeldning? Det är bara tillåtet att släppa ut 5 gram luftburna partiklar per kilo ved som eldas. Scanspis har ännu högre ambitioner, och har utvecklat en teknologi – Clean Burn Technology – som ger utsläpp på mindre än hälften av lagkraven. Faktum är att vissa av våra vedspisar släpper ut så lite som 1 gram!

Hemligheten ligger i förbränningsprocessen. När ved värms upp frigörs gaser och partiklar som har lagrats i trädet sedan det växte i skogen. Äldre braskaminer släppte ut dessa partiklar rakt genom skorstenen tillsammans med värmen, vilket resulterade i en verkningsgrad på endast 40 %! Men nya braskaminer och eldstäder utrustade med Clean Burn Technology förbränner dessa gaser och partiklar effektivt. Detta leder till minimala utsläpp genom skorstenen samtidigt som effektiviteten fördubblas och mer värme tillförs rummet. Principen bygger på förbättrad isolering av eldstaden, vilket ökar temperaturen i förbränningskammaren.

Dessutom tillförs ytterligare uppvärmd luft (syre) direkt ovanför elden, vilket garanterar att de gaser och partiklar som förblev oförbrända i gamla kaminer också förbränns. Det ger mindre utsläpp genom skorstenen, samtidigt som det ökar verkningsgraden och mer värme i rummet. Det är de här processerna vi ständigt forskar kring och utvecklar.

René Christensen, Senior Vice President Sales & Marketing

Stor enighet bland experter och miljöorganisationer

Även om vedeldning utan tvekan är en viktig bidragande orsak till problemen med luftburna partiklar, råder det stor enighet bland både experter och miljöorganisationer i Norge om att lösningen ligger i att ersätta gamla kaminer med nya, clean burning modeller eller installera clean burn kamininsatser i öppna spisar och eldstäder. Det är inte vedeldning i sig som orsakar föroreningarna – det är de gamla kaminerna som ger en ofullständig förbränning av partiklar och gaser. Genom att ersätta dessa gamla eldstäder med nya kan vi avsevärt förbättra problemet med föroreningar orsakade av vedeldning.

Diamantformad svart braskamin Scan 80
Den diamantformade kaminen Scan 80 har en clean burn

Gemensamma europeiska regler för lägre utsläpp

Från den 1 januari 2022 trädde de nya kraven för utsläpp från eldstäder i kraft enligt EU/EES-lagstiftningen om miljödesign av kaminer, även kallad Ecodesign. Enligt Standard Norge kommer kraven att omfatta utsläpp av partiklar (PM), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kolmonoxid (CO). För klimatets skull hoppas vi på fortsatt stränga krav som utmanar oss att behålla vårt fokus på att utveckla ren förbränningsteknik och göra den ännu bättre.

Satsar på att byta ut gamla kaminer mot clean burn braskaminer

1998 infördes en lag om att alla eldstäder som säljs i Norge måste vara clean burn, för att minska de hälsofarliga luftburna partiklarna. Detta gäller även alla kaminer som installeras, oavsett om de är nya eller begagnade.

Men enligt forskningsinstitutet SINTEF finns det stor förbättringspotential. Det finns fortfarande ett betydande antal vedspisar och eldstäder som inte har ren förbränning som används i många hem och stugor.

Bergen

För att påskynda utbytestakten har Bergen kommun föregått med gott exempel genom att locka invånarna med 5 000 kronor i ”skrotpant” för äldre eldstäder. Dessutom har kommunen från och med nyår infört eldningsförbud för icke-renbrännande eldstäder, vilket har gett mycket goda resultat. Efter dessa framgångar är det nu flera kommuner som överväger att följa detta exempel.

Clean burn kaminer är ett bra bidrag till ett hälsosammare klimat

Genom att elda i en kamin eller vedspis som ger minimala partikelutsläpp kan du bidra till att skapa ett bättre klimat för oss alla. Luftförorenande ämnen som släpps ut i ett land kan nämligen transporteras i atmosfären och bidra till dålig luftkvalitet i grannländer. Därför bör utmaningarna i fråga om luftföroreningar ligga i allas intresse.  

MiljöorganisationerNorges Astma- och allergiförbund och eldningsbranschen vill också ha ett förbud mot gamla kaminer, så att användarna uppgraderar sig och därmed bidrar till mindre föroreningar.

Hand med vit klänningsärm stryker över ett grönt strå på en äng

Vedeldning ger dig en bra energiekonomi

Du kan spara mycket genom att göra energismarta val i hemmet. 

Genom att mindre värme försvinner ut genom skorstenen och mer förs ut i bostaden, får du betydligt lägre elförbrukning. Enligt Energismart – ett projekt i regi av Naturvernforbundet som ska se till att det blir enklare att göra energismarta val i hemmet – ger en clean burn eldstad följande besparingar: 

  • En äldre, icke-renbrännande eldstad omvandlar bara 50 procent av veden till värme, medan enclean burn spis använder upp till 80 procent!
  • En 40-literssäck med björkved ger teoretiskt sett 76 kWh värme till bostaden.
    Men eldas den i en gammal kamin ger den bara 39 kWh värme
    I en clean burning kamin ger veden 60 kWh värme till bostaden.

Med vår vedkostnadskalkylator kan du jämföra priset på ström och vedfyring.

Närbild av ett rent blått hav

Clean Burn Technology ger många fördelar

Men fördelarna slutar inte där; sotarna kan rapportera att de sopar ut mindre mängder sot från skorstenarna jämfört med tidigare. Detta är baserat på norska erfarenheter, men kommer givetvis att gälla även i alla andra länder som eldar med ved.

Med Clean Burn Technology, och minskade utsläpp med upp till 80% jämfört med gamla kaminer, bidrar du med andra ord till både ett mycket lägre partikelutsläpp och till att spara dina uppvärmningskostnader.
– En win-win situation!