Närbild av brinnande trä

Skona miljön – och få fyr i kaminen varje gång

Du vet säkert redan att du kan minska partikelutsläppen från vedeldning genom att byta från en gammal kamin till en renbrännande kamin eller kamininsats.
Men visste du att du kan minska utsläppen ytterligare bara genom att stapla brasan på rätt sätt?

Så tänder du brasan rätt

Om du tänder brasan på rätt sätt kan du minska partikelutsläppen med 50–80 procent.Det ger mindre sot och aska, säkerställer bättre lufttillförsel och gör att den första veden du lägger i varar längre. Att tända från toppen innebär att man staplar vedträna ganska tätt och tänder längst upp, så att elden sprider sig nedåt. Då kommer kaminen snabbare upp i driftstemperatur och gaserna förbränns bättre. Rätt tändning minskar också risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder. Soteld orsakas ofta av dålig vedeldning.

Bygg brasan rätt

Här får du några enkla tips för miljövänlig tändning i kaminen.

Hand tänder en brasa i en vedspis

 1. Börja med att lägga i två stora vedträn i botten av förbränningskammaren.
 2. Lägg sedan på tändved, gärna i flera lager med lite luft mellan pinnarna.
 3. Ovanpå tändveden lägger du 2–3 tändbriketter. (Om du använder tidningspapper bör du vara medveten om att det är sämre för miljön, eftersom det ger mer sot och aska.)
 4. Som ett sista steg tänder du helt enkelt på och lämnar luckan lite på glänt medan elden tar sig ordentligt.
 5. Först när eldstaden är varm, efter cirka 15 minuter, kan du reglera spjället. 
 6. Det är bättre att lägga in ny ved oftare, i en mindre mängd (ett lagom stort vedträ).

Tillräckligt med luft

 • Öppna alla ventiler i kaminen. Lämna gärna luckan på glänt de första minuterna, tills det brinner bra.
 • Det är viktigt att inte stänga spjället/spjällen så mycket att lågorna dör ut. Veden ska alltid brinna med synliga lågor.
 • Se till att det är god lufttillförsel i huset, så att kaminen får tillräckligt med luft till förbränningen.
 • Köksfläktar och ventilationssystem som suger ut luft minskar draget i skorstenen.

Risken för soteld är mycket mindre om du följer dessa råd.

Tom Erik Galambos, Feiermesternes Landsforening

Vad kan man göra fel?

 • Om man tänder fel, till exempel för långsamt eller med för låg temperatur, mångdubblas utsläppen av luftburna partiklar. 
 • Om man använder fuktig ved bildas 10–30 gånger mer sot och partiklar än med torr ved.
 • Undvik tidningspapper när du tänder. Använd i stället näver, späntved och tändbriketter.
 • Undvik småeldning, dvs. att strypa lufttillförseln för att få brasan att brinna längre.
 • Brasor utan lågor ger dubbelt så höga utsläpp av kolmonoxid och partiklar.

Tre goda skäl att elda rätt

Att tända från toppen är viktigt eftersom det är bra för miljön, men här är ännu fler goda skäl att elda rätt:

1.  Det skonar miljön
Att bygga upp brasan rätt, tända från toppen och ha bra drag ger också lägre utsläpp av klimatgaser och sot och bidrar därmed till mindre lokala luftföroreningar. Ved är en förnybar energikälla och därmed mer miljövänligt än fossil uppvärmning.

2. Det är säkrare
Det är mer skonsamt för eldstaden att elda rätt. Det innebär mindre underhåll, renare glas och mindre risk för soteld. 
Vedeldning värmer även vid strömavbrott och bidrar till att spara el i ett större perspektiv, vilket i sin tur leder till ökad energisäkerhet i landet.

3. Du sparar pengar
Om du eldar rätt utnyttjar du veden bättre och får upptill dubbelt så mycket värme. Det gör att du sparar pengar.

Hur vet man om veden är torr?

Torr ved är lätt och har djupa sprickor. Om du slår två vedträn mot varandra ska det låta som när ett basebollträ träffar en boll.

Om alla gamla kaminer byts ut mot nya renbrännande modeller och dessa används enligt instruktionerna, kommer de totala utsläppen av partiklar att sjunka kraftigt. Samtidigt kan du njuta framför brasan med gott samvete, eftersom din kamin är en förnybar och miljövänlig värmekälla.

Om du använder fuktig ved (mer än 20 % fukt) blir sot- och partikelutsläppen 10 till 30 gånger så stora.

Sotning och underhåll av eldstaden

Om du eldar väldigt mycket kan du i samråd med en lokal sotare diskutera ditt sotningsbehov och om skorstenen eventuellt behöver sotas oftare. Det är också viktigt att kontrollera kaminen innan varje eldningssäsong och byta ut slitna eller trasiga delar som exempelvis packningar. Läs mer om underhåll av kaminen i installations- och bruksanvisningen.

Varför bör man välja en renbrännande kamin från Scanspis?

En ny eldstad från Scanspis är ett tryggt val oavsett om du ska byta ut en gammal kamin eller installera en helt ny. Genom att välja en renbrännande kamin bidrar du till att minska utsläppen av luftburna partiklar med upp till 90 procent, och får dessutom ut 40 procent mer effektivitet av varje vedträ. 

 

SE VÅRA RENBRÄNNANDE KAMINER