Närbild av brinnande trä

Elda rätt i kamin – och få fyr varje gång

Du vet säkert redan att du kan minska partikelutsläppen från vedeldning genom att byta från en gammal kamin till en renbrännande kamin eller kamininsats.
Men visste du att du kan minska utsläppen ytterligare bara genom att stapla brasan på rätt sätt?

Så tänder du brasan rätt

Om du eldar rätt i kaminen kan du minska partikelutsläppen med 50–80 procent. Det ger mindre sot och aska, säkerställer bättre lufttillförsel och gör att den första veden du lägger i varar längre. Att tända från toppen innebär att man staplar vedträna ganska tätt och tänder längst upp, så att elden sprider sig nedåt. Då kommer kaminen snabbare upp i driftstemperatur och gaserna förbränns bättre. Rätt tändning minskar också risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder. Soteld orsakas ofta av dålig vedeldning.

Braskamin Scan 65 med täljsten
Scan 65 med täljsten

Bygg brasan rätt - tänd från toppen

Här får du några enkla tips för rätt tändning i kaminen.

Hand tänder en brasa i en vedspis
 1. Börja med att lägga i två stora vedträn i botten av förbränningskammaren.
 2. Lägg sedan på tändved, gärna i flera lager med lite luft mellan pinnarna.
 3. Ovanpå tändveden lägger du 2–3 tändbriketter. (Om du använder tidningspapper bör du vara medveten om att det är sämre för miljön, eftersom det ger mer sot och aska.)
 4. Som ett sista steg tänder du helt enkelt på och lämnar luckan lite på glänt medan elden tar sig ordentligt.

Först när eldstaden är varm, efter cirka 15 minuter, kan du reglera spjället. 

Det är bättre att lägga in ny ved oftare, i en mindre mängd (ett lagom stort vedträ).

Om du vill läsa hur du bygger upp brasan rätt i just din Scan braskamin eller eldstad hittar du ett separat kapitel om detta i bruksanvisningen för produkten.

Så säkerställer du bra drag och tillräckligt med luft under tändningen

 • Öppna alla ventiler i kaminen. Lämna gärna luckan på glänt de första minuterna, tills det brinner bra.
 • Det är viktigt att inte stänga spjället/spjällen så mycket att lågorna dör ut. Veden ska alltid brinna med synliga lågor.
 • Se till att det är god lufttillförsel i huset, så att kaminen får tillräckligt med luft till förbränningen.
 • Köksfläktar och ventilationssystem som suger ut luft minskar draget i skorstenen.
Stapel med vedträn

Vad kan man göra för fel när man tänder brasan?

 • Om man tänder fel, till exempel för långsamt eller med för låg temperatur, mångdubblas utsläppen av luftburna partiklar. 
 • Undvik tidningspapper när du tänder. Använd i stället näver, späntved och tändbriketter.
 • För mycket eller för lite ved i braskaminen eller eldstaden under eldning - du hittar den optimala mängden i produktens bruksanvisning.
 • Undvik småeldning, dvs. att strypa lufttillförseln för att få brasan att brinna längre.
 • Brasor utan lågor ger dubbelt så höga utsläpp av kolmonoxid och partiklar.
 • Fuktig ved; Om man använder fuktig ved (med mer än 20 % fukt) bildas 10–30 gånger mer sot och partiklar än med torr ved.

Tre goda skäl att elda rätt i kaminen

Det finns många goda skäl att elda rätt, här är tre:

Grön skog

1.  Det är en hållbar värmekälla
Att bygga upp brasan rätt, tända från toppen och ha bra drag ger också lägre utsläpp av klimatgaser och sot och bidrar därmed till mindre lokala luftföroreningar. Ved är en förnybar energikälla och därmed mer miljövänligt än fossil uppvärmning.

2. Det är säkrare
Det är mer skonsamt för eldstaden att elda rätt. Det innebär mindre underhåll, renare glas och mindre risk för soteld. 
Vedeldning värmer även vid strömavbrott och bidrar till att spara el i ett större perspektiv, vilket i sin tur leder till ökad energisäkerhet i landet.

3. Du sparar pengar
Om du eldar rätt utnyttjar du veden bättre och får upptill dubbelt så mycket värme. Det gör att du sparar pengar.

Varför bör man välja en renbrännande kamin från Scanspis?

Om alla gamla braskaminer byts ut mot nya, med ren förbränning, och används enligt bruksanvisningen, kommer bidraget till det totala utsläppet av partiklar att sjunka kraftigt. En ny eldstad från Scanspis är ett tryggt val oavsett om du ska byta ut en gammal kamin eller installera en helt ny. Genom att välja en renbrännande kamin bidrar du till att minska utsläppen av luftburna partiklar med upp till 80 procent, och får dessutom ut 40 procent mer effektivitet av varje vedträ. 

Med en braskamin med ren förbränning kan du njuta framför lågan, i vetskap om att du värmer dig framför en förnybar värmekälla.