Scan 80

Frisk luft/extern förbränningsluft

Det finns två former av lufttillförsel.

  • Luft som tillförs rummet utifrån
  • Extern förbränningsluft som leds direkt in i förbränningskammaren

I stället för att öppna ett fönster och därmed riskera kyla och drag, kan man via ett friskluftsrör monterat på baksidan av kaminen, eller i en låda monterad under förbränningskammaren, leda friskluft direkt in i rummet. Detta för att ersätta luften som används till förbränningen.

De flesta modellerna från Scanspis kan utrustas med denna form för friskluftstillkoppling - även i efterhand.

I välisolerade hus kan det vara klokt att leda luft direkt in i förbränningskammaren utifrån (extern förbränningsluft). Detta är särskilt viktigt i hus med mekanisk ventilation eller med till exempel en köksfläkt i närheten av eldstaden.

Det är möjligt att tillföra extern förbränningsluft till de flesta Scanspis-kaminer. Detta monteras på baksidan av kaminen eller i botten. Vissa modeller måste beställas från fabriken förberedda för extern förbränningsluft, medan extern förbränningsluft med bakuttag kan monteras i efterhand på de allra flesta Scanspiskaminer.