Vit braskamin Scan 83-2 med öppen dörr och eld som är tänd

Så eldar du i kaminen

Kanske tycker du det verkar svårt att elda med ved. Men följer du den här beskrivningen steg för steg lär vi dig knepen att snabbt och enkelt få fyr i brasan.

Varför kan jag inte få fyr i brasan?

Det är inte alla som vet att det finns olika metoder för att tända i braskaminen eller öppna spisen. En gammaldags metod, som många lärt sig som barn, är att stapla några vedträn och tända på tidningspapper eller tändbriketter i botten.

Men ett mycket effektivare sätt att tända är den så kallade schweiziska metoden eller ”top-down”-metoden då man staplar olika stora vedträn – de största underst och de minsta överst – och sedan tänder i toppen. Det genererar mindre sot och partiklar, ger bättre lufttillförsel och gör att samma mängd ved varar längre. Kaminen kommer snabbare upp i drifttemperatur (nominell effekt) och gaserna förbränns bättre.

Så eldar du i kaminen

Steg-för-steg-guide för korrekt eldning

Blond kvinna sitter vid en vit vedspis Scan 83-2 och tänder brasan

Det här behöver du:

 • 2–3 större vedträn
 • 2 medelstora vedträn
 • 8–10 mindre pinnar som tändved
 • Några tändbriketter
 • Tändstickor eller en tändare
Närbild av sidan av en vit Scan 83-2 vedspis och en kvinnas hand som justerar luftventilerna

1. Justera draget

 • Öppna alla ventiler. Alla luft- och tändventiler ska vara helt öppna så att du får ett bra drag under upptändningen.
 • Om du har ett undertryck i huset är det viktigt att du ser till att det är god lufttillförsel så att kaminen får tillräckligt med luft till förbränningen. Köksfläktar och ventilationssystem som suger ut luft kan minska draget i skorstenen under eldningen.

Staplad eld i en Scan 83-2 vedspis och en kvinnas hand tänder den

2. Varva vedträna för att få bra fyr på brasan

 1. Lägg två stora vedträn i botten av förbränningskammaren med ca 1 cm mellanrum.
 2. Lägg sedan ett lager med medelstora vedträn ovanpå. Placera dem med 1 cm luft emellan.
 3. Ovanpå det lägger du tändved, gärna i flera lager.
 4. Och till sist lägger du 2–3 tändbriketter ovanpå tändveden.

3. Tänd på!

Sista steget är enkelt. Tänd på och lämna luckan lite på glänt medan elden tar sig ordentligt innan du stänger luckan helt. Håll gärna tändventilen öppen tills du fått bra fyr (15–20 minuter).

Att tända uppifrån ger snabbare uppvärmning, bättre drag i rörkanaler och skorsten, mer syre till lågorna och högre temperatur. Lågorna i toppen av brasan värmer upp vedträna längre ned. En trög tändning och låg temperatur ökar de luftburna partiklarna, och det vill vi ju undvika.

Fyll inte upp hela brännkammaren med ved

Lägg en vedmängd som motsvarar 25 procent av volymen i brännkammaren. Det gör att du snabbt får tillräckligt hög temperatur i förbränningszonen så att de förorenande gaserna och partiklarna bränns upp helt. Detta bidrar också till att sotavlagringar inte bildas på glaset.

Har du problem med sot på glaset i din braskamin eller insats? Då eldar du kanske lite för försiktigt. Vi visar dig varför och hur du tvättar bort sot från glaset i kaminen:

Blond kvinna sitter vid en vit vedspis Scan 83-2 och dricker te

Använd torr ved

Det kan låta självklart men många använder faktiskt ved som inte är tillräckligt torr att elda med. Torr ved är att föredra av flera skäl. Fuktigt ved brinner inte bara dåligt utan ger också mindre värme eftersom mer energi går åt till att få ur fukten i veden i stället för att värma upp rummet.

Om du vill veta hur du enkelt tar reda på om veden är tillräckligt torr har vi samlat våra tips här:

Ram med länk till artikel om Torr ved, salt på stapling, torkning och tändning

En renbrännande kamin från Scan Stoves är en bra energiåtgärd

Med en renbrännande eldstad och modern eldningsteknik utnyttjar du veden bättre och kan få ut upp till dubbelt så mycket värme. Du sparar pengar och braskaminen eller eldstaden använder mindre ved för att värma upp rummet.

Blond kvinna sitter vid en vit vedspis Scan 83-2 och dricker te

Om alla gamla eldstäder byts ut mot nya clean burn modeller och används enligt instruktionerna bidrar det till kraftigt minskade utsläpp av partiklar. Genom att välja en renbrännande kamin bidrar du till att minska utsläppen av luftburna partiklar med uppåt 80 procent.

Samtidigt kan du njuta framför brasan eftersom din kamin är en energismart och hållbar värmekälla.