Eld

Ren förbrenning

Vi har som målsättning att ligga i världstoppen när det gäller miljövänlig eldstadsteknologi.

Ren samvete

Du har - med all rätt - anledning att ha gott samvete när du myser framför en kamin från Scanspis. Vi har som målsättning att ligga i världstoppen när det gäller miljövänlig eldstadsteknologi. Därför är ren förbränning en självklarhet.

MIljövänlighet lönar sig

Våra renbrännande eldstäder behöver väsentligt mindre mängd ved än "gamla" icke-renbrännande eldstäder, för att producera en viss värmemängd. Om du eldar på rätt sätt, kan detta innebära nästan en halvering av vedförbrukningen. Du får maximal värme från vedeldningen utan att det belastar miljön. Dessutom sparar du pengar på en lägre vedförbrukning.

Vad menas med renbrännande?

Ren förbränning betyder att eldstaden har ett dubbelt förbränningssystem som förvandlar upp till 90% av gaserna pch partiklarna i röken till värme. Detta ger minimala rökutsläpp, då eldstaden utnyttjar energin till att ge värme i stället för rök.