Närbild av vedhög utomhus

Allt om att stapla och torka ved och tända i kaminen

Höst och vinter innebär högsäsong för vedeldning. Men innan du sätter i gång är det bra att ta reda på vilken typ av ved som brinner bäst, hur du ska förvara den och hur du på enklast möjliga sätt tänder i eldstaden, kaminen eller insatsen.

Vilken ved är bäst att elda med i kaminen?

Ved är inte alltid ved. Vissa träslag har hög densitet och avger mer värme än andra när de brinner. Till exempel kommer ett vedträ av bok ge dig 50 % mer värme än ett lika stort vedträ av gran. Vedens vikt säger alltså en hel del om hur mycket värme den ger även om volymen ved är densamma. Om vikten är densamma så blir också värmeeffekten densamma oavsett vilket träslag du väljer att elda med.

Närbild av trädstam i en grön skog

Enligt Norska institutet för bioekonomi (NIBIO) är järnek det som väger tyngst och som brinner bäst, följt av idegran, bok, ek, ask och rönn. I andra änden av skalan hittar vi lind, sälg, asp och gran. Hela översikten hittar du här. 

Vilket träslag eldar vi mest med?

Björk är en stor favorit i Norge, Sverige och Finland. Björken har stor utbredning i dessa skandinaviska länder och den är också ett tungt träslag som ger mycket värme.

I Storbritannien och USA är det vanligare att man eldar med ek medan tyskarna eldar mest med bok. Allt beror förstås på vilka träslag man har tillgång till i varje enskilt land.

Påverkar eldstaden eller braskaminen vedförbrukningen på något sätt?

Det enkla och tydliga svaret på detta är JA!

Svart oval vedovn Scan 68 i et hvitt rom med en designerstol i lyst skinn og et røft pallebord med hjul

Har du en gammal vedkamin, murspis eller eldstad som inte är renbrännande kommer bara 50 % av veden nyttjas till värme. Våra braskaminer, insatser och eldstäder är clean burn och utrustade med modern förbränningsteknik som ger en verkningsgrad på över 80 % om du eldar rätt. Eller uttryckt på annat sätt: du får ut maximalt med värme av varje enskilt vedträ du lägger in i kaminen.

I en traditionell icke-renbrännande eldstad kommer bara 50 % av veden nyttjas till värme medan det i en renbrännande eldstad nyttjas upp till 80 %

Naturvernforbundets projekt Energismart

Hur förvarar och torkar du veden?

Färsk ved bör helst förvaras ute under tak eller täckt med presenning på toppen för att skydda mot regn och annan nederbörd. Färsk ved innehåller mycket vatten som måste avdunsta innan veden kan användas som bränsle. Placera helst vedstapeln på sydsidan så att veden får så mycket sol och värme som möjligt och torkar bra.

Stapla veden på en pall eller liknande så att den inte kommer i kontakt med marken. Det är mycket viktigt att veden får tillräckligt med luft att torka även underifrån så att den inte utsätts för mögel eller röta. Det ska vara lite luft mellan vedträna. Vedexperter brukar säga att avståndet mellan vedträna ska vara tillräckligt stort för en mus att ta sig emellan.

Att förvara färsk ved inomhus är ingen bra idé. Det drar bara åt sig mögel och skadedjur och försämrar dessutom inomhusklimatet.

Yxa lutar sig mot en huggkloss vid en öppen vedbod

Det inte något krångel med en vedstapel. Den minskar inte i värde på börsen. Den rostar inte. Den tar inte ut skilsmässa. Den bara står där och gör en enda sak – väntar på vintern.

Lars Mytting, författare av boken "Hel ved"

När är veden tillräckligt torr för att elda med i kaminen?

När vedens fukthalt är lägre än 20 % är den tillräckligt torr för att brännas i braskamin enligt Norsk standard för ved. Då kan du även säkert förvara den inomhus i en luftig bod. Om fukthalten är högre kan detta få en rad negativa konsekvenser. Förbränningen och värmeeffekten blir mycket sämre och risken för att glaset sotar igen ökar drastiskt.

En blond kvinna sitter bredvid en vit rund vedspis Scan 83-2 och skjuter igen dörren

Så här kontrollerar du om veden är torr:

Det finns flera enkla sätt att kontrollera om veden är tillräckligt torr att elda med. Här har du tre:

Hör du att det sjunger i veden?

Det här är det enklaste sättet och kräver inte heller några hjälpmedel. Håll två vedträn i änden och slå dem mot varandra. Är veden torr hörs en tydlig klang från träet medan fuktig ved ger ett dovt och stumt ljud ifrån sig.

Bubbeltestet:

Stryk lite diskmedel och vatten i ena änden av vedträet och blås in luft från andra änden. Om det bildas luftbubblor i diskmedlet är veden torr. Trä har fibrer som fungerar nästan som ”luftkanaler” och när ved torkar avdunstar vattnet ut genom vedändarna.

Fuktmätare:

Ett mer tekniskt sätt att kontrollera fukthalten i veden är med en fuktmätare. De kan ofta köpas i byggvaruhandeln eller järnhandeln.

Vedhög utomhus
Kvinna som kastar kartong i en återvinningskärl

Vad ska man INTE elda med?

Var alltid noga med vad du lägger i kaminen. I bruksanvisningen beskrivs också vad du får lov att elda med.

Använd inte kaminen som soptunna för att elda kartong, papper, presentpapper, byggmaterial och så vidare. Det är mycket förorenande och kan skada eldstaden eller braskaminen eftersom temperaturen kan bli för hög. Dessutom kan det bildas en brandfarlig beläggning i skorstenen och orsaka skorstensbrand.

Bränn heller aldrig målat eller tryckimpregnerat trä eller klorhaltig plast (PVC). Det avger mycket giftiga gaser. Använd inte drivved från havet som bränsle. Den innehåller salt som förvandlas till klor vid förbränning. Drivved lakar du ur genom att låta den ligga oskyddad utomhus i minst ett par år.

Flytande vätskor som tändvätska, bensin, bioolja eller fotogen ska inte heller komma in i eldstaden. Dessa är mycket brandfarliga och är inte heller bra för miljön.

Vad är vanlig trälängd?

Den vanliga längden från vedproducenter är idag 30 cm, medan vissa kaminer kräver vedstockar på max 20 cm. Både på våra produktsidor och i manualen för varje enskild produkt hittar du max rekommenderad längd på trä, vi rekommenderar att du använder längder som ligger något under vad som anges för att få bra grepp.

Enligt Norsk standard ska kubdiametern vara mellan 8 och 15 cm. Och vi rekommenderar att tändveden är ca 2-4 cm tjock.


Eldningstips – så tänder du enkelt i braskaminen

Ved som förvaras ute eller i kalla utrymmen bör tas in cirka ett dygn innan den ska användas så att den blir rumstempererad. Klyv sedan tändveden i stycken som är cirka 4 cm i diameter. Det gör det lättare för veden att ta fyr och ger snabbare drag i skorstenen. 

Innan du tänder elden bör du öppna alla dragventiler. Vissa eldstäder har bara en ventil medan andra kan ha två.

Närbild inuti en öppen spis av hur man staplar elden

Det här är det enklaste sättet att tända:

Vi kallar det för ”top down”-metoden:

  • Lägg två stora vedträn i botten av förbränningskammaren.
  • Stapla två till tre lager med tändved eller upp till hålen för sekundärluften.
  • Lägg 2–3 tändbriketter eller liknande under det översta lagret med tändved.
  • Avsluta med att lägga ett medelstort vedträ överst.
  • Tänd tändbriketterna.

Under normala dragförhållanden kan du nu stänga luckan. Elden kommer sköta sig själv.

Dubbelt så mycket värme med en renbrännande eldstad

I vårt utbud av moderna eldstäder, täljstenskaminer, braskaminer, öppna spisar, hängande eldstäder, kassetter och insatser hittar du garanterat något som passar dina behov och ger värmande och trivsam vedeldning i många år framöver. Kontakta närmaste återförsäljare. De hjälper dig gärna att hitta din drömeldstad.