Vedstabbel

Torr ved/eldningstips

Om du ska hugga veden själv bör det ske tidigt på våren. Veden ska kapas i korta längder och staplas utomhus över sommaren. Mycket vatten ska ut ur veden, så kom ihåg att förvara den luftigt.

För att se om veden är tillräckligt torr, kan du slå vedbitarna mot varann och lyssna efter ett "sjungande" ljud. Lägger du en vedbit i en tätslutande plastpåse i ett varmt rum, vill imma på påsens insida avslöja om veden är för fuktig. Torr ved är lätt att känna igen på markanta torrsprickor.

Eldningstips

Det finns flera olika sätt att tända upp på, men det är alltid viktigt att vara noggrann med vad du lägger i kaminen. Bränn aldrig målat eller tryckimpregnerat trävirke eller klorhaltig plast, PVC. Det avger mycket giftiga gasar. Använd inte vrakved från havet som bränsle. Den innehåller salt som omvandlas till klor vid förbränning. Vrakveden tvättas ur genom att ligga ute i väder och vind minst ett par år.

Ved som förvaras utomhus eller i kalla rum bör tas in ungefär ett dygn innan den ska användas, så att den är rumstempererad. Klyv därefter upptändningsveden till ca. 4 cm i diameter. Detta förenklar upptändningsfasen och ger snabbare drag i skorstenen.

Innan du tänder upp bör du öppna alla ventiler; vissa kaminer har bara en, medan andra kan ha två. Det enklaste sättet för upptändning är följande:

  • Lägg två vedträn i botten av brännkammaren och stapla upptändningsved upp till hålen för sekundärluften. Avsluta med ett halvstort vedträd längst upp.
  • Lägg 2-3 tändpåsar eller liknande rakt under det översta lagret med upptändningsved och tänd.
  • Under normala dragförhållanden kan du nu stänga luckan och elden sköter sig själv.